Ing. Tereza Kucharská 2011 stáž na reprodukční klinice koní v Belgii  2012-2015 ČZU, Bc. obor Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty, téma bakalářské práce Nemoci pohlavního aparátu klisen se vztahem k plodnosti  2015-2017 ČZU, Mgr. obor Reprodukční biotechnologie, téma diplomové práce Vliv pracovního využití na úspěšnost reprodukce u klisen 2017 stáž na reprodukční klinice koní v Holandsku dlouholeté zkušenosti v oblasti chovu koní a psů oprávněná osoba k inseminaci koní, skotu, ovcí a koz. MVDr. Tereza Sophová 2006-2012 VFU Veterinární péče, provoz ordinace specializující se na malá zvířata
O nás
Kontakt Ing. Tereza Kucharská, Mobil: 737 919 366 výjezdní místo Libomyšl
Ordinace Řevnice Dvořákova ul.
© 2017 Tereza Kucharská
Úvod
O nás
Služby
Kontakt
Kontakt Ing. Tereza Kucharská, Mobil: 737 919 366 výjezdní místo Libomyšl
Ordinace Řevnice Dvořákova ul.
© 2017 Tereza Kucharská
Ing. Tereza Kucharská 2011 stáž na reprodukční klinice koní v Belgii 2012-2015 ČZU, Bc. obor Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty, téma bakalářské práce Nemoci pohlavního aparátu klisen se vztahem k plodnosti  2015-2017 ČZU, Mgr. obor Reprodukční biotechnologie, téma diplomové práce Vliv pracovního využití klisny na její reprodukční úspěšnost 2017 stáž na reprodukční klinice koní v Holandsku dlouholeté zkušenosti v oblasti chovu koní a psů oprávněná osoba k inseminaci koní, skotu, ovcí a koz. MVDr. Tereza Sophová 2006-2012 VFU Veterinární péče, provoz ordinace specializující se na malá zvířata
Služby
Úvod 
O nás
Služby
Kontakt
O nás