Kontakt Ing. Tereza Kucharská, Mobil: 737 919 366 výjezdní místo Libomyšl
Ordinace Řevnice Dvořákova ul.
O nás
Kontakt
Výhody inseminace: • možnost využití plemeníka bez ohledu na jeho vzdálenost   či lokalizaci • hygiena a lepší kontrola zdravotního stavu klisny i hřebce • omezení možnosti šíření pohlavních i jiných infekčních nákaz • efektivní využití hřebců do vyššího věku • kvalita ejakulátu a inseminační dávky je před použitím             ověřena • možnost dosáhnout vyššího procenta zabřezávání • odpadá nutnost transportu, menší riziko případného    zranění a stresu • umožňuje březost i takovým klisnám, které nemohou být    připuštěny hřebcem Nevýhody inseminace v domácím prostředí: • nutná časová flexibilita a spolupráce majitele/chovatele   při vyšetřeních • v některých případech nutnost opakovaných vyšetření   pro ideální načasování inseminace
Koně Nabízíme kvalitní služby v oblasti reprodukce koní i majitelům a chovatelům, kteří dávají přednost managementu reprodukce v domácích podmínkách bez nutnosti transportu zvířat na kliniku nebo do reprodukčního centra. Považujeme za přínos mít možnost absolvovat celý proces v prostředí domácí stáje, bez nutnosti klisnu stresovat převozem, cizím personálem, vyšetřeními ve speciálních boxech a novou socializací. Majitelům umožníme z pohodlí domova vybrat vhodného hřebce,  zajistit chlazenou či mraženou inseminační dávku a  bez zbytečných nákladů se těšit na příští generace chovných zvířat.
Služby poskytované koním: • kompletní vyšetření reprodukčních orgánů klisny • inseminace čerstvým, chlazeným i mraženým spermatem • diagnostika březosti, redukce dvojčat • nejnovější sonografické technologie • diagnostika patologických stavů • řešení reprodukčních dysfunkcí • poradenství spojené s připouštěním a etologií • asistence u připouštění v terénu • individuální a citlivý přístup i k problematičtějším koním   (na ošetřování, manipulaci apod.)
Psi Služby poskytované psům a fenám: poradenství chovatelům management psů a fen asistence při krytí asistence při domácích porodech a péči o novorozence.
Skot inseminace synchronizace říje diagnostika patologických stavů řešení reprodukčních dysfunkcí diagnostika březosti
© 2017 Tereza Kucharská
O nás Služby Kontakt
Kontakt Ing. Tereza Kucharská, Mobil: 737 919 366 výjezdní místo Libomyšl
Ordinace Řevnice Dvořákova ul.
© 2017 Tereza Kucharská
Koně Nabízíme kvalitní služby v oblasti reprodukce koní i majitelům a chovatelům, kteří dávají přednost managementu reprodukce v domácích podmínkách bez nutnosti transportu zvířat na kliniku nebo do reprodukčního centra. Považujeme za přínos mít možnost absolvovat celý proces v prostředí domácí stáje, bez nutnosti klisnu stresovat převozem, cizím personálem, vyšetřeními ve speciálních boxech a novou socializací. Majitelům umožníme z pohodlí domova vybrat vhodného hřebce,  zajistit chlazenou či mraženou inseminační dávku a  bez zbytečných nákladů se těšit na příští generace chovných zvířat.
Výhody inseminace: • možnost využití      plemeníka                                 bez ohledu na jeho    vzdálenost či lokalizaci • hygiena a lepší kontrola         zdravotního stavu klisny    i hřebce • omezení možnosti šíření               pohlavních i jiných     infekčních nákaz • efektivní využití hřebců do      vyššího věku • kvalita ejakulátu a    inseminační dávky je před    použitím ověřena • možnost dosáhnout    vyššího procenta    zabřezávání • odpadá nutnost    transportu, menší riziko    případného    zranění a stresu • umožňuje březost i        takovým klisnám, které      nemohou být    připuštěny hřebcem Nevýhody inseminace v domácím prostředí: • nutná časová flexibilita a   spolupráce    majitele/chovatele   při vyšetřeních • V některých případech    nutnost opakovaných   vyšetření   pro ideální načasování       inseminace
Služby poskytované koním: • kompletní vyšetření        reprodukčních orgánů     klisny • inseminace čerstvým,    chlazeným i mraženým   spermatem • diagnostika březosti,    redukce dvojčat • nejnovější sonografické   technologie • diagnostika patologických   stavů • řešení reprodukčních   dysfunkcí • poradenství spojené s   připouštěním a etologií • asistence u připouštění v   terénu • individuální a citlivý     přístup   i k problematičtějším   koním (na ošetřování,     manipulaci apod.)
Psi Služby poskytované psům a fenám: poradenství chovatelům management psů a fen asistence při krytí asistence při domácích porodech a péči o novorozence
Skot inseminace synchronizace říje diagnostika patologických stavů řešení reprodukčních dysfunkcí diagnostika březosti
Služby
Kontakt
O nás
O nás